Święty Alojzy Scrosoppi

Urodził się 4 sierpnia 1804 r. w Udine, w północno-wschodnich Włoszech, w głęboko religijnej rodzinie katolickiej. W wieku 12 lat wstąpił do niższego seminarium, a w 1827 r. otrzymał w rodzinnym mieście święcenia kapłańskie. W uroczystości tej uczestniczyli jego dwaj starsi bracia, kapłani. Region Friuli, w którym położone jest Udine, był w XIX w. bardzo ubogi, wyniszczony przez wojny i epidemie. Materialne i duchowe potrzeby jego mieszkańców stały się dla Alojzego wezwaniem do poświęcenia wszystkich energii działalności charytatywnej i pracy duszpasterskiej. Wzorem Jezusa Chrystusa, którego już w dzieciństwie obrał za swego jedynego Mistrza, poświęcił się służbie na rzecz najbardziej potrzebujących i opuszczonych.

W 1846 r. Alojzy Scrosoppi, aby jeszcze bardziej radykalnie naśladować Chrystusa, wstąpił do Oratorium św. Filipa Neri (księży filipinów). Już wcześniej przez kilka lat z grupą kapłanów i młodych nauczycielek prowadził dom dla opuszczonych dziewcząt (Casa delle Derelitte), a w latach 1854-1880 był jego dyrektorem. W kształceniu i wychowywaniu dziewcząt w duchu rzetelności i prostoty ewangelicznej pomagały mu zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, które on sam założył w 1845 r. Tak pisał o tym dziele: Opatrzność Boża, która usposabia dusze i nakłania serca ku realizacji swych dzieł, była jedynym źródłem zaistnienia tego Zgromadzenia. Tak, owa pełna miłości Opatrzność, która nie pozwala zagubić się pokładającym w Niej ufność. Alojzy Scrosoppi współpracował w tworzeniu i organizowaniu działalności wielu stowarzyszeń dobroczynnych i duszpasterskich w rodzimej diecezji. W Udine otworzył m.in. dom opieki dla byłych wychowanek, które nie znajdowały pracy, zapoczątkował dzieło pomocy głuchoniemym, przyczynił się do powstania drukarni i katolickiej gazety Il Cittadino italiano (Obywatel włoski), zorganizował opiekę nad księżmi w podeszłym wieku. Zapał konieczny do tak szerokiej działalności apostolskiej i charytatywnej ks. Scrosoppi czerpał z bogatego życia wewnętrznego. Medytacja słowa Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, codziennie odprawiana Droga Krzyżowa, różaniec, długie nocne czuwania pomagały mu harmonijnie łączyć kontemplację i działanie. Ze zjednoczenia z Bogiem płynęła jego mądrość i roztropność w prowadzeniu wielu dusz ku pełni życia w Chrystusie. Zmarł w Udine 3 kwietnia 1884 r. Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych w roku 1981, a w 2001r. w poczet świętych. Jego święto liturgiczne obchodzimy 5 października.

Wielkanoc

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem,
kto wierzy we Mnie, choćby i umarł,
żyć będzie."
Czas Wielkiego Zamyślenia
dobiegł końca.
Pozostaje nam przemiana naszych serc,
abyśmy żyli Orędziem Wielkanocnym
z dnia na dzień rozświetlając naszym bliźnim
mroki życia,
stając się dla nich światłem
Świecy Paschalnej.
Filipini ze Studzianny

Relikwie bł. Jana Pawła II

22 października jest ogłoszony dniem ku czci błogosławionego Jana Pawła II. W naszej Parafii ten dzień był wyjątkowy, gdyż na terenie znajduje się kaplica pod wezwaniem naszego Wielkiego Papieża Polaka a dzięki staraniom otrzymała relikwie Błogosławionego. Na instalację relikwii przybył ks. bp Adam Odzimek. Uroczystości rozpoczęły się o godz.: 17.15 procesją z relikwiami od szkoły w Brudzewicach do Kaplicy. Po przybyciu do Kaplicy rozpoczęła sie Msza święta na ołtarzu polowym pod przewodnictwem ks. bpa Adama. Na koniec uroczystej Eucharystii pobłogosławił relikwiami zgromadzony lud naszej Parafii oraz poświęcił okolicznościową tablice ku czci bł. Jana Pawła II.

Historia

Na stronie Orkiestry "Bazylikon" pragniemy umieszczać historyczne fotografie z początków działalności. W przyszłości będzie tutaj umieszczona Kronika orkiestry "Bazylikon"

Orkiestra i Chór w Rzymie

W dniach od 22 sierpnia do 28 sierpnia Orkiestra wraz z Chórem naszej Parafii wyjechali na pielgrzymkę do Włoch, pod opieką ks. Jana Drewniaka i ks. Jana Chodóra. Odwiedzili grób Sługi Bożego Jana Pawła II oraz wiele różnych miejsc!

Opłatek Orkiestry “Bazylikon”

NIEDZIELA 16 STYCZNIA 2005 ROKU

Przy naszym Sanktuarium działa i upiększa liturgię Orkiestra Dęta "Bazylikon" założona przez ks. Kazimierza Jelonka. Po śmierci założyciela opiekuje się Orkiestrą ks. Jan Drewniak. Całą Kapelą dowodzi Pana Marian Kupis a sprawą prowadzernia muzycznego i rozwoju Pan Bogusław Małachowski, który jest dyrygentem. Orkiestra liczy w swoich szeregach 60 muzyków i się rozwija. W niedzielę 16 stycznia odbył się opłatek Orkiestry, połączony z podsumowaniem ubiegłego roku. Podsumowania dokonał Dyrygent Pan Bogusław Małachowski.

bazylikon7 bazylikon8  bazylikon8 bazylikon9 bazylikon10 bazylikon11 bazylikon12 Prezes i Dyrygent Podsumowanie Roku Opiekun ks. Jan Drewniak Najmłodsi Orkiestranci Kamila Kasia Michał i Damian Kamila Dawid i Monika bazylikon20 bazylikon21 bazylikon22 bazylikon23 bazylikon24 bazylikon25

“Bazylikon” na Kongresie

W dniach od 12 do 17 lipca 2004 na Świętej Górze w Gostyniu odbywał się III Światowy Kongres Oratoriów Filipińskich, podczas którego swoim koncertem uświetniła i wzbogaciła program nasza Orkiestra. Wszyscy uczestnicy Kongresu tym występem byli zachwyceni!!!

Zbiórka

W KAŻDĄ SOBOTĘ O GODZ.: 10.00 Obecność obowiązkowa!!! Ministranci obecni na zbiórce 18. 11. 1. Kamil Kołodziejczyk 2. Tomasz Nowak 3. Przemysław Zasowski 4. Mariusz Badura 5. Sebastian Błaszczyk 6. Krzysztof Nowak 7. Szymon Kołodziejczyk 8. Sylwester Krakowiak 9. Damian Badura 10. Kamil Kózka 11. Piotr Badura