Wielkanoc

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem,
kto wierzy we Mnie, choćby i umarł,
żyć będzie."
Czas Wielkiego Zamyślenia
dobiegł końca.
Pozostaje nam przemiana naszych serc,
abyśmy żyli Orędziem Wielkanocnym
z dnia na dzień rozświetlając naszym bliźnim
mroki życia,
stając się dla nich światłem
Świecy Paschalnej.
Filipini ze Studzianny