Przy naszym Sanktuarium znajduje się również dom Rekolekcyjny z bazą hotelowo – gastronomiczną. Jesli chcesz odpocząć i przemyśleć wiele spraw swojego życia zapraszamy – przyjedź. W bazie sa pokoje od 1 do 15 osobowych. Rezerwacje można dokonywać pod nr telefonu +48 44 756 41 00 lub drogą elektroniczną: sanktuarium@rodzina.net, lub pocztową na adres: ks. Włodzimierz Mleczko; ul. Główna 7; 26-315 Poświętne. Jest to baza wielosezonowa.

Z A P R A S Z A M Y  !!!