Ogłoszenie o odpuście ku czci św. Michała

ODPUST KU CZCI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

W STUDZIANNIE

26 – 27 września 2020 r.

 

 1. Wszystkich zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej w czasie odpustu ku czci św. Michała Archanioła w Studziannie w dniach 26 – 27 września 2020. informujemy, że obowiązują zasady ustalone w roku ubiegłym (2019).
 2. Oznacza to, że osoby, które otrzymały upoważnienie do handlu na terenie przyklasztornym w roku 2019 po okazaniu tego upoważnienie będą mogły zająć to samo miejsce także w tym roku, pod warunkiem jednak, że wniosą stosowną ofiarę w czwartek 24 IX 2020 r. w godz. 8:00 – 14:00, okazując upoważnienie z roku 2019.
 3. Ofiary będą przyjmowane na dziedzińcu klasztoru w Studziannie i w całości są przeznaczone na cele kultu religijnego i charytatywne.
 4. Nie dopełnienie tego obowiązku będzie równoznaczne z utratą rezerwacji miejsca i zgody na handel w roku 2020.
 5. Miejsca, na które nie będzie potwierdzenia rezerwacji w czwartek, będą rozprowadzane w piątek 25 IX 2020 r. w godz. 8:00 – 12:00.
 6. Informujemy ponadto, że nie przyjmujemy żadnych wcześniejszych rezerwacji telefonicznie, mailowo itp. Nie będą również honorowane żadne listy społeczno – kolejkowe.
 7. Jedna osoba może nabyć co najwyżej dwa miejsca
 8. Nie przewidujemy tworzenia nowych miejsc handlowych.
 9. Na placu przy klasztornym obowiązuje bezwzględny zakaz jakiejkolwiek agitacji politycznej, oraz sprzedaży alkoholu.
 10. Zasady powyższe będą obowiązywać także w następnych latach.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian lub korekt do planu miejsc handlowych oraz regulaminu.
 12. Prosimy o zachowanie przepisów sanitarnych obowiązujących z powodu panującej pandemii.

Księża Filipini