Adoracja Grobu Pańskiego

              ADORACJA GROBU PAŃSKIEGO

Wielki Piątek

        Godz. 18,00 - 19,00 – Małoszyce

        Godz. 19:00 - 20,00 – Brudzewice Kalenie

                               Godz. 20,00 - 21,00 –  Wólka Kuligowska

           Godz. 21,00 – 22,00 - Poręby

           Godz. 22:00 – 23:00 – Brudzewice Kolonia

           Godz. 23:00 – 24:00 - Studzianna

 

Wielka  Sobota

                   Godz. 06,00 - 07,30 - Anielin

                   Godz. 07,30 - 09,00 - Zanart

                   Godz. 9,00 - 10,30 – Stefanów

                   Godz. 10,30 - 12,00 - Młynczysko i Podwiatrak

                   Godz. 12,00 – 13:30 - Poświętne

                   Godz. 13,30 - 15,00 – Ponikła i Kozłowiec

                   Godz. 15,00 - 16,30 – Iły i Jaźwiny

                   Godz. 16,30 – 18,00 – Gapinin

Adoracja po 5 osób.

Błogosławienie stołu

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Ogłoszenia Duszpasterskie

5 kwietnia 2020

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

  1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas.
  2. Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Módlmy się w intencji młodych ludzi, o ich życie w bliskości z Chrystusem i by ciągle odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.
  3. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii tego okresu poprzez radio, telewizję i internet.
  4. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy. Liturgia tej Mszy Świętej w naszym kościele rozpocznie się o godz. 17:00. Nie będzie tradycyjnej Drogi Krzyżowej.
  5. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego. Początek wielkopiątkowej liturgii o godz. 17:00. Nabożeństwo Drogi krzyżowej o godz. 16:15. Adoracja Pana Jezusa Eucharystycznego w Grobie do północy. Porządek wywieszony jest na drzwiach Bazyliki i na stronie internetowej.
  6. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim od godz. 6:00. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązują cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. Pokarmy na stół wielkanocny w tym roku nie będą błogosławione w tradycyjny sposób w kościele i po wioskach. Pobłogosławienia pokarmów należy dokonać po domach przed rozpoczęciem śniadania wielkanocnego według porządku, który można pobrać ze stolika za ławkami, oraz znajduje się na naszej stronie internetowej.
  7. W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godz. 18:30.
  8. W przyszłą niedzielę Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego porządek Mszy św. o godz. 6:45, 9:00, 11:30 i 17:00. Nie będzie procesji rezurekcyjnej.

Intencje Mszalne

w okresie od 6 kwietnia 2020 do 12 kwietnia 2020

Gregorianka: Za + Teresę Pogoda

poniedziałek 6 kwietnia 2020
06:30 O zdrowie i błog. Boże dla Zofii Robakiewicz w 82 rocz. urodzin
06:30 Za + Marka Luksa od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Helenę Lerka od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Weronikę Kozłowską od ucz. pogrzebu
07:00 Za ++ Anielę, Mariana Kwaśniaków
17:00 Za + Józefa Kośkę od żony i dzieci z rodzinami
wtorek 7 kwietnia 2020
06:30 Za ++ Józefa, Władysława Piątkowskich oraz ++ ich synów
06:30 Za + Marka Luksa od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Helenę Lerka od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Weronikę Kozłowską od ucz. pogrzebu
07:00 Za + Jerzego Kozika od Marii Włodarczyk ze Studzianny
17:00 Za ++ w czyśćcu cierpiących
środa 8 kwietnia 2020
06:30 Za ++ Łucję, Jana Kacprzaków i ++ rodziców z obojga stron
06:30 Za + Marka Luksa od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Helenę Lerka od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Weronikę Kozłowską od ucz. pogrzebu
07:00 Za + Różę Bieniek od ucz. pogrzebu
17:00 Za + Konrada Badurę w dniu imienin od kolegów i koleżanek z gimnazjum
czwartek 9 kwietnia 2020
17:00 W intencji Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Studziannie
17:00 Za ++ Mariannę, Jana Świądrów
17:00 W int. kapłanów pracujących w naszej Parafii oraz o nowe powołania kapłańskie z naszej Parafii int. KRK z Zanartu
17:00 Za + Sebastiana w rocz. śmierci
sobota 11 kwietnia 2020
18:30 Za ++ Stanisława i Anielę Nowaków
niedziela 12 kwietnia 2020
06:45 W intencji ofiarodawców na kwiaty do Grobu Pańskiego
06:45 Za + Teresę Pogoda
09:00 Rez. Spinek
09:00 Za + Stanisława Gosę i ++ z rodziny
11:30 Dzięk. błagalna w intencji Adama w 18 rocz. urodzin
17:00 Za ++ Władysławę, Stefana, Eugeniusza Stańczykowskich

Dyspensa Biskupa Radomskiego

L. dz. 321/20                                                      Radom, 27 marca 2020 r.

Dyspensa

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi we Wskazaniach Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 2020 rokuoraz decyzją zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 24 marca 2020 roku –

udzielam dyspensy

od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

wiernym Diecezji Radomskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie. Dyspensa obowiązuje do odwołania stanu epidemii.

Wszystkich, którzy korzystają z dyspensy zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła i uczestnictwa - szczególnie rodzinnego - we Mszy Świętej transmitowanej przez radio, telewizję i internet.

Wszystkich Was, Drodzy Siostry i Bracia, proszę o modlitwę w intencji Ojczyzny i Kościoła, władz państwowych i samorządowych, a w szczególny sposób w intencji ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, pracowników laboratoriów, przychodni i aptek; w intencji salowych, wolontariuszy, pracowników szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszystkich zaangażowanych w leczenie i ochronę naszego życia i zdrowia. Proszę także o modlitwę w intencji chorych i zmarłych z powodu epidemii.

X Henryk Tomasik

Biskup Radomski

Ks. Marek Fituch

Wicekanclerz Kurii

Intencje Mszalne

w okresie od 30 marca 2020 do 5 kwietnia 2020

Do jutra Gregorianka: Za + Józefa Kośkę

Od wtorku Gregorianka: Za + Teresę Pogoda

poniedziałek 30 marca 2020
06:30 Za + Anielę Kwaśniak i ++ z rodziny
06:30 Za + Ks. Jerzego Lewickiego z okazji 100 rocz. urodzin i ++ kapłanów tutejszej Kongregacji
06:30 Za + Stanisława Kwaśniaka od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Anielę Kośka od ucz. pogrzebu
07:00 Za + Mariannę Pacholską od ucz. pogrzebu
17:00 O łaskę zdrowia dla Barbary Rokickiej
wtorek 31 marca 2020
06:30 Za ++ Stanisława i Mariannę Jurów
06:30 Za ++ Jana, Władysławę, Władysława Koryckich, Mariannę, Jana Kwaśniaków
06:30 Za ++ Janinę, Józefa, Stefana Jurów
06:30 Za + Mariannę Pacholską od ucz. pogrzebu
07:00 Za + Anielę Kośka od ucz. pogrzebu
17:00 Za + Marka Luksa od ucz. pogrzebu
środa 1 kwietnia 2020
06:30 Za ++ Mariannę, Józefa Kalużnych
06:30 Za + Anielę Kośka od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Helenę Lerka od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Weronikę Kozłowską od ucz. pogrzebu
07:00 Za + Marka Luksa od ucz. pogrzebu
17:00 Za + Mariannę Pacholską od ucz. pogrzebu
czwartek 2 kwietnia 2020
06:30 Za + Jana Łaskiego w 10 rocz. śmierci
06:30 Za + Mariannę Pacholską od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Anielę Kośka od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Marka Luksa od ucz. pogrzebu
07:00 Za + Helenę Lerka od ucz. pogrzebu
17:00 Dzięk. błagalna w int. rodziny zmarłego Dominika Sochy
piątek 3 kwietnia 2020
06:30 Dzięk. błagalna w int. Ani w 7 rocz. urodzin
06:30 Za + Jadwigę Kośka w 2 rocz. śmierci
07:20 Za + Weronikę Kozłowską od ucz. pogrzebu
17:00 Za + Ewę Kalużną i jej ++ dzieci w 13 rocz. śmierci
sobota 4 kwietnia 2020
06:30 Za + Mariusza Bartosa od firmy "Derwik"
06:30 Za + Mariannę Pacholską od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Anielę Kośka od ucz. pogrzebu
07:20 Za + Ryszarda Badurę
17:00 O błog. Boże i opiekę MB Świętorodzinnej dla Jolanty i jej rodziny
17:00 Za ++ Zofię, Józefa Worachów od córki Władysławy z rodziną
niedziela 5 kwietnia 2020
06:45
06:45
Za ++ Teresę, Wacława Szporaków i ++ z rodziny
Za + Teresę Pogoda
09:00 Dzięk. błagalna w int. Jakuba w 30 rocz. urodzin
09:00 W int. dzieci objętych modlitwą różańcową swoich rodziców
11:30 W intencji Parafian
17:00 Za + Zbigniewa Siewierkiewicza w dniu urodzin od żony i dzieci

Słowo katechetyczne

Kochane dzieci, Droga Młodzieży!

Bardzo proszę abyście w tym trudnym czasie w jakim przyszło nam wszystkim żyć nie zapominali o Panu Bogu. Chociaż dla bezpieczeństwa przebywacie w domach i nie przychodzicie na mszę św. w niedzielę to bardzo was proszę aby żadna niedziela nie była bez uczestniczenia we Mszy św. z najbliższymi przy telewizorze, bądź radiu. Proszę też o pogłębienie swojej wiedzy religijnej z katechizmów według programu na poszczególne klasy. Zapraszam Was wszystkich do łączności modlitewnej wraz z całą rodziną na modlitwie różańcowej codziennie o godz. 20:30. My kapłani modlimy się w waszej intencji codziennie w o tej godz. w kaplicy i prosimy miłosiernego Boga za wstawiennictwem naszej Pani Królowej Maryi o ustanie epidemii, w intencji wszystkich którzy opiekują się chorymi i aby Matka Boża Świętorodzinna uchroniła nasze rodziny od tej zarazy. Wszystkie informacje na temat naszej Parafii na stronie www.sanktuarium.rodzina.net

Ks. Jerzy Cedrowski

Komunikat Ks. Biskupa Ordynariusza Radomskiego

Drodzy Siostry i Bracia

1.Chrześcijanin z wiarą przyjmuje każde trudne doświadczenie życiowe i stara się o to, aby przeżywać je w łączności z Ofiarą Chrystusa. Pomocą w takim przeżywaniu trudnych sytuacji jest zawsze modlitwa. Zawierzamy nasze trudne sytuacje Miłosiernemu Bogu, który jest wszechmocny i rządzi światem w sobie właściwy sposób.  Modlimy się za wstawiennictwem Królowej Polski, św. Józefa Opiekuna Kościoła i naszych świętych Patronów o miłosierdzie dla nas i świata całego oraz o uwolnienie od epidemii. Modlitwa jest pierwszym zadaniem wynikającym z naszego chrześcijańskiego powołania. Wiele razy w dziejach naszego narodu doświadczyliśmy mocy wielkiej, wspólnej modlitwy.

2.Dziękujemy za to „wspólne trwanie na modlitwie”; za suplikacje oraz modlitwę różańcową w łączności duchowej z kapłanami i siostrami zakonnymi.

Bardzo proszę o modlitwę w intencji służb medycznych i osób zaangażowanych w obronę zdrowia Polaków.

Wszystkim służbom medycznym składamy wyrazy głębokiego szacunku i wielkiej wdzięczności za ogromny trud wkładany w pracę, której celem jest troska o zdrowie nas wszystkich.

Dziękujemy władzom państwowym, ratownikom medycznym, lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom przychodni i laboratoriów, salowym, pracownikom administracji szpitali i przychodni, pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznym, wolontariuszom oraz wszystkim zaangażowanym w leczenie i ochronę naszego zdrowia.

3.W czasie trwania stanu epidemicznego stosujemy się do wskazań służb państwowych i sanitarnych śledząc na bieżąco nowe komunikaty.

4.Rekolekcje wielkopostne. Zachęcamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem radia, telewizji i internetu. Od V Niedzieli Wielkiego Postu będą prowadzone rekolekcje przez Radio Plus Radom oraz przez internet.

Radio Plus Radom od 16 marca br. codziennie, o godzinie 18.45, emituje „Duchowy Poradnik Koronawirusowy”, w którym zachęca słuchaczy do otwarcia swoich serc na działanie Pana Boga. O godz. 19.45 słuchacze mają szansę uczestniczyć w "Rekolekcjach o dojrzałości" przygotowanych przez o. Wojciecha Jędrzejewskiego, dominikanina. Natomiast, od 30 marca do 3 kwietnia, o godzinie 19.10, stacja zaprosi swoich słuchaczy na Wielkopostne Rekolekcje Radiowe dla Rodzin, które poprowadzi Ksiądz Biskup Piotr Turzyński. Ponadto, w każdy piątek Wielkiego Postu, rozważamy o godz. 19.10 stacje Drogi Krzyżowej (bp Piotr Turzyński, ks. Edward Poniewierski, ks. Paweł Gogacz i ks. Mariusz Wilk), a w każdą niedzielę, o 17.00, Radio Plus Radom transmituje Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym z katedry Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. Tak jak dotychczas, w dni powszednie Radio Plus Radom transmituje mszę świętą o godzinie 6.00, a w niedzielę o godz. 12.30. W planach jest także transmisja rekolekcji parafialnych z radomskiej katedry od 29 marca do 3 kwietnia.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy, którą prowadzą także inne media. 

5.Spowiedź wielkanocna. Prosimy o wsłuchiwanie się w informacje podawane przez duszpasterzy dotyczące obecności kapłanów w konfesjonale. Przypominamy, że według obowiązującego prawa kościelnego, czas na spełnienie obowiązku spowiedzi i Komunii wielkanocnej trwa do Niedzieli Trójcy Świętej, tj. do 7 czerwca br.

6. Jerycho Rodzin jest tymczasem zawieszone. Termin rozpoczęcia Jerycha Rodzin zostanie podany w terminie późniejszym.

Biskup Henryk Tomasik

Kwartalne Dni Skupienia

DLA NARZECZONYCH

W SANKTUARIUM W STUDZIANNIE

ROK  2020

II sobota Wielkiego Postu – 7 marca

III sobota maja – 16 maja

II sobota września – 12 września

I sobota Adwentu – 5 grudnia

Wszystkie dni skupienia rozpoczynają się o godz. 10:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich narzeczonych, a szczególnie dekanatu drzewickiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego.

Adoracja Chrystusa w Grobie Pańskim

Wielki Piątek

        Godz. 18,00 - 19,30 – Gapinin

        Godz. 19:30 - 21,00 – Małoszyce

                               Godz. 21,00 - 22,30 –  Młodzież

           Godz. 22,30 – 00,00 - Brudzewice Kalenie

Wielka  Sobota

Godz. 00,00 - 01,30 - Wólka Kuligowska

Godz. 01,30 - 03,00 - Poręby

Godz. 03,00 - 04,30 - Kaliszek

Godz. 04,30 - 06,00 - Studzianna

                   Godz. 06,00 - 07,30 - Anielin

                   Godz. 07,30 - 09,00 - Zanart

                   Godz. 9,00 - 10,30 – Stefanów

                   Godz. 10,30 - 12,00 - Młynczysko i Podwiatrak

                   Godz. 12,00 – 13:30 - Poświętne

                   Godz. 13,30 - 15,00 – Ponikła i Kozłowiec

                   Godz. 15,00 - 16,30 – Iły i Jaźwiny

Godz. 16,30 – 18,00 – Pomyków, Parcele, Nadleśnictwo