Ogłoszenia Parafialne

22 stycznia 2023

III NIEDZIELA ZWYKŁA

INTENCJE MSZY ŚW. 23 stycznia 2023 - 29 stycznia 2023

Bazylika

Gregorianka: Za + Genowefę Szczur

Za + Ks. Jana Drewniaka

poniedziałek, 23 stycznia 2023
06:30 Za ++ Florentynę Zakrzewską, jej męża i ++ dzieci
06:30 Dzięk. błagalna w int. Stefanii Kaczmarczyk w 80 rocz. urodzin
06:30 W intencji Parafian
07:00 Za + Bogumiłę Matuszczak
wtorek, 24 stycznia 2023
06:30 Za ++ Kamilę, Eugenię, Bolesława, Józefa Olbratowskich
06:30 Za ++ Janinę, Stanisława Lipskich, Annę, Marka Mizerów
06:30 Za + Bogdana Sosińskiego od ucz. pogrzebu
07:00 Za + Anitę Jaworską w 2 rocz. śmierci
środa, 25 stycznia 2023
06:30 Za ++ Natalię, Czesława Grzegorskich i ++ z rodziny
06:30 Za + Zdzisława Roga
06:30 Za + Bogdana Sosińskiego od ucz. pogrzebu
07:00 Za ++ Kazimierę, Marka Żaków
czwartek, 26 stycznia 2023
06:30 Za + Mariana Kwaśniaka i ++ rodziców z obojga stron
06:30 Za + Irenę Tonder
06:30 Za + Bogdana Sosińskiego od ucz. pogrzebu
07:00 Za + Bogumiłę Matuszczak
piątek, 27 stycznia 2023
06:30 Za + S. Inocencję Luks w 2 rocz. śmierci
06:30 Za ++ Marię, Grzegorza i Stanisława Zapartów
06:30 Za + Bogdana Sosińskiego od ucz. pogrzebu
07:00 Dzięk. błagalna w int. Inesy w 18 rocz. urodzin
sobota, 28 stycznia 2023
06:30 Za + Józefa Sobczyka i ++ rodziców
06:30 Za ++ Teresę,, Bogdana, Mariana Pogodów
07:00 Za + Ks. Jana Drewniaka od mieszk. Stefanowa
17:00 Za + Stanisława Sobczyka
niedziela, 29 stycznia 2023
06:45 Za ++ Anielę, Franciszka i ++ z rodziny Żaków i Gosów
09:00 Za ++ Jana, Anielę Kośków
09:00 Za + Genowefę Szczur
09:00 Za + Ks. Jana Drewniaka
11:30 W intencji Parafian
17:00 Za ++ Zofię, Stanisława Gosów i ++ ich rodziców

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele powszechnym obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. Na mszę św. o godz. 17:00 zapraszamy wszystkich członków Kółek Żywego Różańca oraz rodziców modlących się w intencji swoich dzieci naszej Parafii. Ofiarami składanymi dziś do puszki wspieramy nasze katolickie media.
 2. Z okazji przypadającego w sobotę Dnia Babci i w dzisiejszą niedzielę Dnia Dziadka serdeczną pamięcią obejmijmy nasze drogie babcie i drogich dziadków, módlmy się za tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Bardzo wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i codzienna serdeczna pamięć.
 3. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Domaga się jej od nas sam Jezus, ucząc: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Czyż na takie wezwanie możemy być obojętni!? Tak bardzo upragniona przez Pana Jezusa jedność została zniszczona przez ludzką pychę i jest zgorszeniem dla świata. Dlatego nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej przywrócenia. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia.
 4. W środę, 25 stycznia, przypada święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Przez jego wstawiennictwo prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Podobnie jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata.
 5. Jest jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza siebie i własną wspólnotę wiary. W czwartek, 26 stycznia, w Kościele będziemy obchodzili Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często budzi niepokój, a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie wzajemnie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.
 6. W przyszłą niedzielę na mszę św. o godz. 17:00 zapraszamy na wspólną modlitwę wszystkich tworzących wspólnotę modlącą się jako „Margaretki”. Po mszy św. noworoczne wspólne spotkanie w salce klasztornej.

Harmonogram lektorów

Niedziela 15 stycznia

6:45      Małachowski Andrzej

            Łukasik Małgorzata

9:00      Sobczyk Kacper

            Sobczyk Marek

            Pecyna Filip

11:30    Sobczyk Szymon

            Czerska Jadwiga

Kaczmarczyk Łukasz

17:00    Zasowska Halina

            Żak Marianna

Niedziela 22 stycznia

6:45      Tulin Jurek

            Żak Marianna

9:00      Pecyna Błażej

Łuczkowski Wojtek

Pecyna Filip

11:30    Łaski Tymoteusz

Łaska Stenia

Łukasik Małgorzata

17:00    Małachowski Andrzej

            Zasowska Halina

Niedziela 29 stycznia

6:45      Zasowska Halina

            Małachowski Andrzej

9:00      Sobczyk Kacper

Kaczmarczyk Łukasz

Łuczkowski Wojtek

11:30    Łaska Stenia

            Sobczyk Marek

17:00    Żak Marianna

Czerska Jadwiga

Niedziela  5 luty

6:45      Tulin Jurek

            Czerska Jadwiga

9:00      Kaczmarczyk Łukasz

Pecyna Filip

            Sobczyk Marek

11:30    Łaska Stenia

Łaski Tymoteusz

17:00    Małachowski Andrzej

             Żak Marianna

Niedziela  12 luty

6:45      Łukasik Małgorzata

            Tulin Jurek

9:00      Pecyna Błażej

            Sobczyk Kacper

            Łuczkowski Wojtek

11:30    Kaczmarczyk Łukasz

            Żak Marianna

17:00    Sobczyk Marek

Łaski Tymoteusz

Niedziela 19 luty

6: 45     Łaska Stenia

            Zasowska Halina 

9:00      Kózka Anna

            Sobczyk Marek

            Pecyna Filip

11:30    Kaczmarczyk Łukasz

Czerska Jadwiga

17:00    Sobczyk Szymon

            Łuczkowski Wojtek

Sobczyk Kacper

Fotowoltaika w Klasztorze

„Montaż instalacji fotowoltaicznych w Zespole Klasztornym Księży Filipinów w Studziannie”

 • Wartość ogólna zadania: 224.965,00 PLN
 • Dofinansowano w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: 134.979,00 PLN
 • Logotyp WFOŚiGW w łodzi (zdjęcie tablicy)
 • Opis zakresu projektu:

W ramach projektu zrealizowano dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy 30,875 kW i 13 kW, które będą zasilać w energię elektryczną budynki wchodzące w skład zabytkowego Zespołu Klasztornego Księży Filipinów w Studziannie.

Informacje dla narzeczonych

Informacje dla narzeczonych

Zgłoszenie terminu ślubu w Sanktuarium MB Świętorodzinnej w Studziannie na przyszły rok ustalamy najwcześniej od października a najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Terminy kwartalnych dni skupienia dla narzeczonych w naszym sanktuarium podane są poniżej.

Dokumenty z jakimi zgłaszamy się do kancelarii parafialnej by ustalić zawarcie sakramentu małżeństwa.

 1. Dowód osobisty względnie inny dokument tożsamości zaopatrzony w fotografię i zawierający dane personalne, datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców.
 2. Świadectwo chrztu(metryka chrztu) każdego z nupturientów. Potwierdza ono przyjęcie chrztu oraz – jeśli chodzi o katolików – także status kanoniczny (kan. 535 § 2), a przede wszystkim stwierdza stan wolny osoby, o ile nie zostało wystawione wcześniej niż sześć miesięcy przed zgłoszeniem się nupturientów do duszpasterza.
 3. Ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej. W uzasadnionych przypadkach – np. gdy chodzi o osoby starsze – proboszcz może zwolnić z obowiązku przedstawienia tego dokumentu.

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, względnie odpis aktu małżeństwa cywilnego, jeśli nupturienci pozostają ze sobą w związku cywilnym.

Podziękowanie

Kongregacja Oratorium Świętego Filipa Neri w Studziannie, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie – Poświętnem dziękuje FUNDACJI TAURON za udzielenie dotacji w wysokości 50 tysięcy złotych na remont części obiektu klasztornego.

Całemu Zarządowi dziękując za życzliwość i wsparcie zapewniamy o modlitwie.

                                                                  Księża Filipini

Kwartalne Dni Skupienia

DLA NARZECZONYCH

W SANKTUARIUM W STUDZIANNIE

Rok 2022

II sobota Wielkiego Postu - 12 marca

II sobota czerwca - 11 czerwca

II sobota września – 10 września

I sobota Adwentu – 3 grudnia

Wszystkie dni skupienia rozpoczynają się o godz. 10:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich narzeczonych, a szczególnie dekanatu drzewickiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego.

Ogłoszenie o odpuście ku czci św. Michała

ODPUST KU CZCI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

W STUDZIANNIE

24 – 25 września 2022 r.

 

 1. Wszystkich zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej w czasie odpustu ku czci św. Michała Archanioła w Studziannie w dniach 24 – 25 września 2022  r. informujemy, że obowiązują zasady ustalone w roku ubiegłym (2021).
 2. Oznacza to, że osoby, które otrzymały upoważnienie do handlu na terenie przyklasztornym w roku 2021 po okazaniu tego upoważnienie będą mogły zająć to samo miejsce także w tym roku, pod warunkiem jednak, że wniosą stosowną ofiarę w czwartek 22 IX 2022 r. w godz. 8:00 – 14:00, okazując upoważnienie z roku 2021.
 3. Ofiary będą przyjmowane na dziedzińcu klasztoru w Studziannie i w całości są przeznaczone na cele kultu religijnego i charytatywne.
 4. Nie dopełnienie tego obowiązku będzie równoznaczne z utratą rezerwacji miejsca i zgody na handel w roku 2022.
 5. Miejsca, na które nie będzie potwierdzenia rezerwacji w czwartek, będą rozprowadzane w piątek 23 IX 2022 r. w godz. 8:00 – 12:00.
 6. Informujemy ponadto, że nie przyjmujemy żadnych wcześniejszych rezerwacji telefonicznie, mailowo itp. Nie będą również honorowane żadne listy społeczno – kolejkowe.
 7. Jedna osoba może nabyć co najwyżej dwa miejsca.
 8. Nie przewidujemy tworzenia nowych miejsc handlowych.
 9. Na placu przy klasztornym obowiązuje bezwzględny zakaz jakiejkolwiek agitacji politycznej, oraz sprzedaży alkoholu.
 10. Zasady powyższe będą obowiązywać także w następnych latach.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian lub korekt do planu miejsc handlowych oraz regulaminu.
 12. Prosimy o zachowanie przepisów sanitarnych obowiązujących z powodu panującej pandemii.

Księża Filipini

Terminy Chrztu św. 2020 r.

19 stycznia (Niedziela) – 11:30 16 lutego (Niedziela) – 11:30 11 kwietnia (Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego) - 19:00 17 maja (Niedziela) – 9:00 21 czerwca (Niedziela) – 11:30 19 lipca (Niedziela) – 11:30 16 sierpnia (Niedziela) – 11:30 20 września (Niedziela) – 11:30 18 października (Niedziela) - 11:30 15 listopada (Niedziela) – 11:30 25 grudnia (Boże Narodzenie) - 11:30 Zapisy i konferencja chrzcielna tydzień przed Chrztem w sobotę o godz. 8:00