Ogłoszenia Duszpasterskie

8 grudnia 2019

II NIEDZIELA ADWENTU

UR. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

 1. Dziś na zakończenie każdej Mszy św. dokonujemy aktu zawierzenia rodzin i dzieci Matce Bożej.
 2. Dzisiejsza niedziela jest jednocześnie szczególnym – już dwudziestym z kolei – Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszki pod chórem składamy ofiary na pomoc Kościołowi w byłych krajach Związku Sowieckiego.
 3. Z Maryją podążamy adwentową drogą, przygotowując się na przyjęcie niezwykłego daru – narodzenia Bożego Syna, naszego Odkupiciela, który na nowo otwiera nam bramy nieba. Nie zmarnujmy tego daru i w trosce o zbawienie własnej duszy wsłuchajmy się w to, co podpowiada nam służebnica Pańska. Pamiętajmy o codziennie sprawowanej w Bazylice o godz. 6:30, a w Brudzewicach o godz. 17:00 Mszy Świętej roratnej.
 4. W tych dniach wspominamy bolesne doświadczenia z naszej najnowszej historii (13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tego roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku). Święty Jan Paweł II ciągle przypominał: „[…] ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”.
 5. W zakrystii można nabywać:
  1. świece wigilijnej pomocy dzieciom:

 „Świeca, która tworzy polską wigilię – to hasło tegorocznej akcji Wigilijnego Dzieła

Pomocy Dzieciom organizowanej przez Caritas w Polsce.

Ponownie mamy okazję włączyć się w to piękne dzieło. Nabywając świece

Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, wspieramy programy leczenia, programy

opieki nad osieroconymi i pozostawionymi bez opieki, dożywiania i letniego

wypoczynku dzieci i młodzieży oraz inne dzieła radomskiej CARITAS. Niech świeca

paląca się na wigilijnym stole będzie widzialnym znakiem naszej wspólnej troski o

młodych. Po wigilii świece zapalmy na grobach najbliższych, dopełniając znaczenie

pustego miejsca przy stole.

 • Opłatki na stół wigilijny.

Intencje Mszalne

w okresie od 9 grudnia 2019 do 15 grudnia 2019

Gregorianka: Za + Anielę Kośka

poniedziałek 9 grudnia 2019
06:30 Za ++ Piotra, Franciszkę Krakowiaków, Stanisława Jakubczyka
06:30 Za + Mariannę Świąder w 1 rocz. śmierci
07:30 Za + Stanisława Trojanka i ++ z rodziny Trojanków
wtorek 10 grudnia 2019
06:30 Za + Franciszka Kowalika w dniu urodzin i ++ z rodziny
06:30 Za + Mariannę Kośka od męża Tadeusza z synem Dominikiem z rodziną
06:30 Za + Zofię Kacprzak od ucz. pogrzebu
07:30 Za + Józefa Matuszczaka
środa 11 grudnia 2019
06:30 Za ++ z rodziny Bykowskich i Tulinów
06:30 Za + Anielę Bigos od wnuczka Bogdana z dziećmi
06:30 Za + Mariana Chrobaka od Ireny i Stanisława
06:30 Za + Zofię Kacprzak od ucz. pogrzebu
07:30 Za + Grzegorza Sobczyka
czwartek 12 grudnia 2019
06:30 Za ++ Mariannę, Jana Kowalików
06:30 Za + Mariana Chrobaka od Anny i Iwony
06:30 Za + Zofię Kacprzak od ucz. pogrzebu
07:30 Za + Sławomira Stolarskiego od mieszkańców Poświętnego "Górki"
piątek 13 grudnia 2019
06:30 Za + Ks. Stanisława Jurę w 10 rocz. śmierci
06:30 Za ++ Zofię Kacprzak w 2 rocz. śmierci i Stanisława Kacprzaka w 9 rocz. śmierci
06:30 Za + Zofię Kacprzak od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Jadwigę Domagała od ucz. pogrzebu
07:30 Za ++ Mariannę, Józefa Łubińskich, Zygmunta Kołodziejczyka
sobota 14 grudnia 2019
06:30 Za ++ Stanisławę, Ignacego, Zofię Ciszewskich, Zenobię Puczyńską
06:30 Za + Zofię Kacprzak od ucz. pogrzebu
07:30 Za + Arkadiusza Włodarczyka
17:00 Za + Ryszarda Leduchowskiego w 9 rocz. śmierci i ++ rodziców
17:00 Za + Anielę Sosińską w dniu urodzin
niedziela 15 grudnia 2019
06:45 Za ++ Wacława, Teodozję, Jana, Józefa Szczepaniaków, Romana Korczaka
09:00 Za ++ Anielę, Kazimierza Jurów w rocz. śmierci
11:30 W intencji Parafian
17:00 Za ++ Stefana, Stanisławę Gruszeckich i ++ rodziców z obojga stron

Intencje Mszalne

w okresie od 2 grudnia 2019 do 8 grudnia 2019

Gregorianka: Za + Anielę Kośka

poniedziałek 2 grudnia 2019
06:30 Za ++ z rodziny Wrzosków, Grabskich i Żaków
06:30 Dziękczynna za uzdrowienie Adriana Nestorowicza z prośbą o dalszą opiekę
06:30 Za + Janinę Lipską od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Zofię Kacprzak od ucz. pogrzebu
07:30 Za + Mariannę Maruszewską i ++ jej rodziców
wtorek 3 grudnia 2019
06:30 Za + Juliannę Tulin
06:30 Za ++ Ksawerego, Genowefę Piaseckich, ++ rodziców i rodzeństwo
06:30 Za + Zofię Kacprzak od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Jadwigę Domagała od ucz. pogrzebu
07:30 Za + Franciszka Derka
środa 4 grudnia 2019
06:30 Za + Janinę Świąder w rocz. śmierci
06:30 Za + Zofię Osińską i ++ rodziców
06:30 Za + Zofię Kacprzak od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Jadwigę Domagała od ucz. pogrzebu
07:30 O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Janka
11:00 Pogrzeb śp. Jerzego Pałaszewskiego
czwartek 5 grudnia 2019
06:30 Rez. Maruszewska
06:30 Za + Antoniego Stanika od KRM z Małoszyc
06:30 Za + Zofię Kacprzak od ucz. pogrzebu
07:30 Za + Sławomira Stolarskiego od mieszkańców Poświętnego "Górki"
17:00 Za + Józefa Podlaska w 25 rocz. śmierci
piątek 6 grudnia 2019
06:30 Za ++ Mariana, Adama, Zofię Tulinów
06:30 Za + Zofię Kacprzak od ucz. pogrzebu
07:30 Za + Janinę Świąder
17:00 Za ++ Zofię, Mariana Kołodziejczyków
sobota 7 grudnia 2019
06:30 Za ++ Genowefę, Jana i Jerzego Pałaszewskich
06:30 Za + Zofię Kacprzak od ucz. pogrzebu
07:30 Za + Bogdana Pogodę i ++ z rodziny
17:00 Za ++ Henryka w 7 rocz. śmierci oraz Leokadię i Zygmunta Małachowskich
17:00 Za ++ Stefana Burzyńskiego i Reginę
niedziela 8 grudnia 2019
06:45 Za ++ Różę i Wiesława Bieńków
09:00 Za ++ Mariannę, Stanisława Petrusów i ++ rodziców
09:00 O zdrowie i błog. Boże dla Marii int. od Oratorium i Pielgrzymów
11:30 W intencji Parafian
17:00 Za ++ Jana, Władysławę, Władysława Koryckich

Rekolekcje Kapłańskie

Idźcie i Głoście

Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie.

Przez Wiarę i Chrzest do świadectwa”.

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

18 – 21 LISTOPADA 2019

STUDZIANNA

Serdecznie zapraszamy do Sanktuarium MB. Świętorodzinnej w Studziannie na rekolekcje kapłańskie w dniach od 18 listopada o godz. 15:00 do 21 listopada do godz. 12:00. Rekolekcje poprowadzi Ks. Zenon Klawikowski SDB – Dyrektor Ośrodka Duchowości Salezjańskiej w Lądzie.

Zgłoszenia: Ks. Włodzimierz Mleczko tel. 602 515 445

                                                                                  O. Jerzy Cedrowski COr.

                                                                                                 Superior

                                                                               Kongregacji Księży Filipinów

                                                                                               w Studziannie

Adoracja Chrystusa w Grobie Pańskim

Wielki Piątek

        Godz. 18,00 - 19,30 – Gapinin

        Godz. 19:30 - 21,00 – Małoszyce

                               Godz. 21,00 - 22,30 –  Młodzież

           Godz. 22,30 – 00,00 - Brudzewice Kalenie

Wielka  Sobota

Godz. 00,00 - 01,30 - Wólka Kuligowska

Godz. 01,30 - 03,00 - Poręby

Godz. 03,00 - 04,30 - Kaliszek

Godz. 04,30 - 06,00 - Studzianna

                   Godz. 06,00 - 07,30 - Anielin

                   Godz. 07,30 - 09,00 - Zanart

                   Godz. 9,00 - 10,30 – Stefanów

                   Godz. 10,30 - 12,00 - Młynczysko i Podwiatrak

                   Godz. 12,00 – 13:30 - Poświętne

                   Godz. 13,30 - 15,00 – Ponikła i Kozłowiec

                   Godz. 15,00 - 16,30 – Iły i Jaźwiny

Godz. 16,30 – 18,00 – Pomyków, Parcele, Nadleśnictwo

Ogłoszenie o odpuście ku czci św. Michała

ODPUST KU CZCI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W STUDZIANNIE 28 – 29 września 2019 r.  
 1. Wszystkich zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej w czasie odpustu ku czci św. Michała Archanioła w Studziannie w dniach 28 – 29 września 2019. informujemy, że obowiązują zasady ustalone w roku ubiegłym (2018).
 2. Oznacza to, że osoby, które otrzymały upoważnienie do handlu na terenie przyklasztornym w roku 2018 po okazaniu tego upoważnienie będą mogły zająć to samo miejsce także w tym roku, pod warunkiem jednak, że wniosą stosowną ofiarę w czwartek 26 IX 2019 r. w godz. 8:00 – 14:00, okazując upoważnienie z roku 2018.
 3. Ofiary będą przyjmowane na dziedzińcu klasztoru w Studziannie i w całości są przeznaczone na cele kultu religijnego i charytatywne.
 4. Nie dopełnienie tego obowiązku będzie równoznaczne z utratą rezerwacji miejsca i zgody na handel w roku 2019.
 5. Miejsca, na które nie będzie potwierdzenia rezerwacji w czwartek, będą rozprowadzane w piątek 27 IX 2019 r. w godz. 8:00 – 12:00.
 6. Informujemy ponadto, że nie przyjmujemy żadnych wcześniejszych rezerwacji telefonicznie, mailowo itp. Nie będą również honorowane żadne listy społeczno – kolejkowe.
 7. Jedna osoba może nabyć co najwyżej dwa miejsca
 8. Nie przewidujemy tworzenia nowych miejsc handlowych.
 9. Na placu przy klasztornym obowiązuje bezwzględny zakaz jakiejkolwiek agitacji politycznej.
 10. Zasady powyższe będą obowiązywać także w następnych latach.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian lub korekt do planu miejsc handlowych oraz regulaminu.
Księża Filipini

Terminy Chrztu św. 2019 r.

20 stycznia (Niedziela) – 11:30 17 lutego (Niedziela) – 11:30 3 marca (Niedziela) – 11:30 20 kwietnia (Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego) - 19:00 19 maja (Niedziela) – 9:00 16 czerwca (Niedziela) – 11:30 21 lipca (Niedziela) – 11:30 11 sierpnia (Niedziela) – 11:30 15 września (Niedziela) – 11:30 20 października (Niedziela) - 11:30 17 listopada (Niedziela) – 11:30 25 grudnia (Boże Narodzenie) - 11:30 Zapisy i konferencja chrzcielna tydzień przed Chrztem w sobotę o godz. 8:00

Kancelaria parafialna

Kancelaria przy Parafii pw. Św. Filipa Neri i Św. Jana Chrz. w Studziannie jest czynna: Od wtorku do piątku 8:00 - 9:00 i 16:00 - 17:30 W soboty od 8:00 - 9:00 i 13:00 - 16:00 Kancelaria jest nieczynna w poniedziałki, niedziele i święta Tel. 44 756 40 06 Tel. Ks. Proboszcz 601 340 255 Tel. Kancelaria 44 756 45 86