Ogłoszenia Duszpasterskie

20 września 2020

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie.
 2. Trwa rok szkolny i katechetyczny. Prosimy, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcamy też, aby poza nauką i pracą znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej komunii z Bogiem. Jest wiele propozycji, choćby działające u nas koła, organizacje katolickie, schola, Liturgiczna Służba Ołtarza, Domowy Kościół, Stowarzyszenie Przyjaciół naszego Sanktuarium… Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej pracy.
 3. W poniedziałek, 21 września, obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Podczas Eucharystii o godz. 6:30 będziemy dziękować Bogu za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła.
 4. W przyszłą niedzielę, 27 września, w przy naszej Bazylice coroczny odpust ku czci Św. Michała Archanioła. Obchód rozpoczniemy tradycyjnie w sobotę Koronką do Bożego Miłosierdzia, a następnie mszą świętą o godz. 15:00. W niedzielę nie będzie mszy św. w kaplicach.
 5. Narzeczonych, którzy w przyszłym roku do lipca zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński zapraszamy do udziału w przygotowaniu. Spotkania dla narzeczonych z naszej parafii będą w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie od przyszłej soboty o godz. 10:00.

Intencje Mszalne 21 – 27.09.2020 r.

Bazylika

Gregorianka: Za + Teresę Wiktorowicz

21/09/2020 Poniedziałek
06:30 Za rodzinę Królików i w Bogu znanej intencji
06:30 Za + Ks. Mariana Dębowskiego  i całą rodzinę
06:30 Za + Ks. Jacka Cedrowskiego od mieszk. Studzianny
06:30 Za + Stanisławę Kosek od córki Teresy z rodziną
06:30 Za + Józefa Matuszczaka od ucz. pogrzebu
07:00 Za + Małgorzatę Kopytowską od koleżanek Tresy i Zofii
13:00 pogrzeb śp. Marii Jura ze Studzianny
22/09/2020 Wtorek
06:30 Za ++ Bronisława Wawrzyńczaka w 11 rocz. śmierci oraz Jana i Katarzynę
06:30 Za + Jana Grzybka od Marianny Mierzejewskiej
06:30 Za + Franciszka Cetnara
06:30 Za ++ Ignacego i Marię Błaszczyków
06:30 W intencji Parafian
07:00 Za + Wandę Podlasek w rocz. śmierci oraz ++ rodziców i teściów
23/09/2020 Środa
06:30 Dzięk. błagalna w int. Ks. Bogusława Czupryny zw dniu imienin
06:30 Za ++ Marię i Stanisława Starnawskich
06:30 Za + Rozalię Kacprzak od mieszk. Małoszyc i ul. Podwiatracznej
06:30 Za + Stanisławę Kosek od ucz. pogrzebu
07:00 Dzięk. błagalna w int. Magdaleny i Sebastiana w 20 rocz. ślubu
24/09/2020 Czwartek
06:30 Za ++ Jana, Władysławę Koryckich
06:30 Za + Wiktora Maruszewskiego
06:30 Za + Janinę Głobińską i ++  z rodz. Szelecków
06:30 Za ++ Irenę, Piotra Androsików, Janinę i Stanisława Putów
06:30 Za + Józefa Matuszczaka od ucz. pogrzebu
07:00 Za ++ Bogdana Sobczyka w rocz. śmierci i Józefa Sobczyka
25/09/2020 Piątek
06:30 Za + Bronisławę i ++ z rodz. Gosów i Żaków
06:30 Za + Jana Grzybka od rodz. Pawlaków i Jędrzejewskich
06:30 Za + Ks. Jacka Cedrowskiego od mieszk. Małoszyc
06:30 Za + Stanisławę Kosek od teściowej Marii
06:30 Za + Józefa Matuszczaka od ucz. pogrzebu
07:00 Za + Mariannę Grabską od ucz. pogrzebu
26/09/2020 Sobota
06:30 Za + Janinę Kaczmarek
06:30 Za + Józefa Matuszczaka od ucz. pogrzebu
07:00 Za ++ Stanisława, Zofię Gosów i ++ z rodziny
15:00 W int. Ireny z okazji 70 rocz. urodzin
18:30 Za ++ Zofię w 4 rocz. śmierci i Jana Sobczyków, oraz + Włodzimierza Pieluszkę
18:30 Za + Ks. Jacka Cedrowskiego od zarządu i rady powiatu opoczyńskiego
27/09/2020 XXVI Niedziela Zwykła
06:45 Za + Jana Kózkę w 5 rocz. śmierci
09:00 Dzięk. błagalna w int. Ani w 4 rocz. urodzin
09:00 Dzięk. błagalna w int. Barbary i Marcina w 20 rocz. ślubu oraz ich synów
09:00 W int. Weroniki w 70 rocz. urodzin z prośbą o zdrowie i opiekę MB Świętorodzinnej
11:30 W intencji Parafian
17:00 Za ++ Mariannę w 3 rocz. śmierci i Stanisława Petrusów

Dnia 9 lipca 2020 roku, odszedł do Pana nasz współbrat – filipin ks. Jacek Cedrowski

Dnia 9 lipca 2020 roku, odszedł do Pana nasz współbrat – filipin ks. Jacek Cedrowski. Jego śmierć nastąpiła z powodu konsekwencji wypadku samochodowego, który miał miejsce kilkanaście dni wcześniej. Przeżył niespełna 51 lat, z których 30 w Kongregacji św. Filipa Neri  i 24 lata w kapłaństwie.

Ks. Jacek pochodził z Tomaszowa Mazowieckiego z parafii Świętej Rodziny.  Był synem – Barbary i Stanisława, jednym z dwojga dzieci. W 1996 roku ukończył Seminarium Duchowne w Tarnowie i przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. arcybiskupa Józefa Życińskiego. Przez wiele lat pracował jako duszpasterz i katecheta  parafii św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela w Studziannie. W ostatnim czasie był wikariuszem w parafii NMP Nieustającej Pomocy w Bełchatowie. Pozostawił pogrążoną w smutku mamę Barbarę oraz brata ks. Jerzego.

Przez wstawiennictwo św. Filipa Neri polecamy Bożemu miłosierdziu zmarłego przedwcześnie ks. Jacka oraz otaczamy modlitwą jego najbliższych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się :

W środę 15 lipca

19.00 - Msza św. żałobna w parafii NMP Nieustającej Pomocy w Bełchatowie.

W czwartek 16 lipca

18.30 - różaniec i Msza św. żałobna w parafii Świętej Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim.

W piątek 17 lipca

11.30 - różaniec i Msza św. pogrzebowa w bazylice św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela w Studziannie. Po uroczystościach pogrzebowych nastąpi wyprowadzenie na cmentarz parafialny.

Kwartalne Dni Skupienia

DLA NARZECZONYCH

W SANKTUARIUM W STUDZIANNIE

ROK  2020

II sobota Wielkiego Postu – 7 marca

III sobota maja – 16 maja

II sobota września – 12 września

I sobota Adwentu – 5 grudnia

Wszystkie dni skupienia rozpoczynają się o godz. 10:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich narzeczonych, a szczególnie dekanatu drzewickiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego.

Adoracja Chrystusa w Grobie Pańskim

Wielki Piątek

        Godz. 18,00 - 19,30 – Gapinin

        Godz. 19:30 - 21,00 – Małoszyce

                               Godz. 21,00 - 22,30 –  Młodzież

           Godz. 22,30 – 00,00 - Brudzewice Kalenie

Wielka  Sobota

Godz. 00,00 - 01,30 - Wólka Kuligowska

Godz. 01,30 - 03,00 - Poręby

Godz. 03,00 - 04,30 - Kaliszek

Godz. 04,30 - 06,00 - Studzianna

                   Godz. 06,00 - 07,30 - Anielin

                   Godz. 07,30 - 09,00 - Zanart

                   Godz. 9,00 - 10,30 – Stefanów

                   Godz. 10,30 - 12,00 - Młynczysko i Podwiatrak

                   Godz. 12,00 – 13:30 - Poświętne

                   Godz. 13,30 - 15,00 – Ponikła i Kozłowiec

                   Godz. 15,00 - 16,30 – Iły i Jaźwiny

Godz. 16,30 – 18,00 – Pomyków, Parcele, Nadleśnictwo

Ogłoszenie o odpuście ku czci św. Michała

ODPUST KU CZCI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W STUDZIANNIE 26 – 27 września 2020 r.  
 1. Wszystkich zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej w czasie odpustu ku czci św. Michała Archanioła w Studziannie w dniach 26 – 27 września 2020. informujemy, że obowiązują zasady ustalone w roku ubiegłym (2019).
 2. Oznacza to, że osoby, które otrzymały upoważnienie do handlu na terenie przyklasztornym w roku 2019 po okazaniu tego upoważnienie będą mogły zająć to samo miejsce także w tym roku, pod warunkiem jednak, że wniosą stosowną ofiarę w czwartek 24 IX 2020 r. w godz. 8:00 – 14:00, okazując upoważnienie z roku 2019.
 3. Ofiary będą przyjmowane na dziedzińcu klasztoru w Studziannie i w całości są przeznaczone na cele kultu religijnego i charytatywne.
 4. Nie dopełnienie tego obowiązku będzie równoznaczne z utratą rezerwacji miejsca i zgody na handel w roku 2020.
 5. Miejsca, na które nie będzie potwierdzenia rezerwacji w czwartek, będą rozprowadzane w piątek 25 IX 2020 r. w godz. 8:00 – 12:00.
 6. Informujemy ponadto, że nie przyjmujemy żadnych wcześniejszych rezerwacji telefonicznie, mailowo itp. Nie będą również honorowane żadne listy społeczno – kolejkowe.
 7. Jedna osoba może nabyć co najwyżej dwa miejsca
 8. Nie przewidujemy tworzenia nowych miejsc handlowych.
 9. Na placu przy klasztornym obowiązuje bezwzględny zakaz jakiejkolwiek agitacji politycznej, oraz sprzedaży alkoholu.
 10. Zasady powyższe będą obowiązywać także w następnych latach.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian lub korekt do planu miejsc handlowych oraz regulaminu.
 12. Prosimy o zachowanie przepisów sanitarnych obowiązujących z powodu panującej pandemii.
Księża Filipini

Terminy Chrztu św. 2020 r.

19 stycznia (Niedziela) – 11:30 16 lutego (Niedziela) – 11:30 11 kwietnia (Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego) - 19:00 17 maja (Niedziela) – 9:00 21 czerwca (Niedziela) – 11:30 19 lipca (Niedziela) – 11:30 16 sierpnia (Niedziela) – 11:30 20 września (Niedziela) – 11:30 18 października (Niedziela) - 11:30 15 listopada (Niedziela) – 11:30 25 grudnia (Boże Narodzenie) - 11:30 Zapisy i konferencja chrzcielna tydzień przed Chrztem w sobotę o godz. 8:00

Kancelaria parafialna

Kancelaria przy Parafii pw. Św. Filipa Neri i Św. Jana Chrz. w Studziannie jest czynna: Od wtorku do piątku 8:00 - 9:00 i 16:00 - 17:30 W soboty od 8:00 - 9:00 i 13:00 - 16:00 Kancelaria jest nieczynna w poniedziałki, niedziele i święta Tel. 44 756 40 06 Tel. Ks. Proboszcz 601 340 255 Tel. Kancelaria 44 756 45 86