Fotowoltaika w Klasztorze

„Montaż instalacji fotowoltaicznych w Zespole Klasztornym Księży Filipinów w Studziannie”

  • Wartość ogólna zadania: 224.965,00 PLN
  • Dofinansowano w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: 134.979,00 PLN
  • Logotyp WFOŚiGW w łodzi (zdjęcie tablicy)
  • Opis zakresu projektu:

W ramach projektu zrealizowano dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy 30,875 kW i 13 kW, które będą zasilać w energię elektryczną budynki wchodzące w skład zabytkowego Zespołu Klasztornego Księży Filipinów w Studziannie.