Historia

Na stronie Orkiestry “Bazylikon” pragniemy umieszczać historyczne fotografie z początków działalności. W przyszłości będzie tutaj umieszczona Kronika orkiestry “Bazylikon”

Orkiestra i Chór w Rzymie

W dniach od 22 sierpnia do 28 sierpnia Orkiestra wraz z Chórem naszej Parafii wyjechali na pielgrzymkę do Włoch, pod opieką ks. Jana Drewniaka i ks. Jana Chodóra. Odwiedzili grób Sługi Bożego Jana Pawła II oraz wiele różnych miejsc!

Opłatek Orkiestry “Bazylikon”

NIEDZIELA 16 STYCZNIA 2005 ROKU Przy naszym Sanktuarium działa i upiększa liturgię Orkiestra Dęta “Bazylikon” założona przez ks. Kazimierza Jelonka. Po śmierci założyciela opiekuje się Orkiestrą ks. Jan Drewniak. Całą Kapelą dowodzi Pana Marian Kupis a sprawą prowadzernia muzycznego i rozwoju Pan Bogusław Małachowski, który jest dyrygentem. Orkiestra liczy w swoich szeregach 60 muzyków...

“Bazylikon” na Kongresie

W dniach od 12 do 17 lipca 2004 na Świętej Górze w Gostyniu odbywał się III Światowy Kongres Oratoriów Filipińskich, podczas którego swoim koncertem uświetniła i wzbogaciła program nasza Orkiestra. Wszyscy uczestnicy Kongresu tym występem byli zachwyceni!!!