Ogłoszenia Duszpasterskie

16 lutego 2020

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.
  2. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
  3. W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.
  4. Także w przyszłą niedzielę rozpocznie się w naszej Parafii 40-godzinne nabożeństwo połączone z rekolekcjami parafialnymi, które potrwają do środy popielcowe. Będą to także rekolekcje szkolne. Porządek adoracji wywieszony jest na drzwiach Bazyliki. Młodzież szkół średnich, która będzie brała udział w tych rekolekcjach proszona jest o kontakt z ks. Proboszczem.
  5. Narzeczonych, którzy planują zawarcie sakramentu małżeństwa w kwietniu br. w naszym sanktuarium zapraszamy w przyszłą niedzielę na spotkanie w sali klasztornej o godz. 18:00.
  6. W sobotę 14 marca organizowany jest wyjazd na „MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ” w Czerwińsku nad Wisłą. Bliższe informacje i zapisy do końca lutego u p. Marii Łuczkowskiej.
  7. Na stoliku pod chórem znajdziemy programy pielgrzymek samolotowych do GRUZJI i MEKSYKU, które planujemy w październiku i listopadzie br.. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą propozycją. Zapisy do końca marca.