Ogłoszenia Duszpasterskie

8 września 2019

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Czcigodni Księża,

Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia!

W dniu 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, łączymy się wszyscy w dziękczynieniu za Tajemnicę Krzyża. Jezus Chrystus zapowiadał to wydarzenie i Jego owoce mówiąc: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć” (J 12, 32-33). Krzyż „stał się nam bramą!” – powie C. K. Norwid (Krzyż i dziecko).

W tym dniu włączymy się także w wielkie wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa i Tajemnicę Krzyża uczestnicząc w modlitewnym przeżyciu prawdy „POLSKA POD KRZYŻEM”. Będziemy prosić Pana Boga o wielki dar głębokiej wiary i odważne trwanie przy Jezusie Chrystusie i Jego Krzyżu.

Zachęcam Was, Drodzy Bracia i Siostry, do uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych według wskazań Duszpasterzy i z serca wszystkim błogosławię.

Biskup Henryk Tomasik

  1. Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy naszą szczególną modlitwą i pamięcią otaczamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn opuścili swoją ojczyznę, a szczególnie naszych krewnych, przyjaciół i parafian przebywających na emigracji.
  • Droga Krzyżowa na KALWARII w każdy piątek września będzie odprawiana o godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy.
  • W najbliższą sobotę obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św. Zapraszamy do uczczenia znaku naszego zbawiania przez udział we Mszy Świętej o godz. 18:30, a następnie na nabożeństwo adoracji Krzyża św. w łączności z całą naszą Ojczyzną.
  • Najbliższa niedziela to Dzień Środków Społecznego Przekazu.
  • Zapraszamy małżeństwa sakramentalne do DOMOWEGO KOŚCIOŁA. Na pierwsze spotkanie organizacyjne Domowego Kościoła zapraszamy w przyszłą niedzielę 15 września, po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 w klasztorze. Szczegółowe informacje udziela ks. Bogusław.
  • Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecamy tygodnik „Gość Niedzielny”.
  • Solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i odwagi kroczenia za Chrystusem.