Ogłoszenia Duszpasterskie

19 sierpnia 2018

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

 

  1. Pan Jezus poucza dzisiaj swoich słuchaczy, że On jest z nami i pozostanie obecny i żywy pod postacią chleba i wina. Każdy z nas może skorzystać z tego ożywiającego pokarmu, który nam zostawił. Co więcej, karmienie się Jego Ciałem i Krwią jest warunkiem koniecznym, aby osiągnąć życie wieczne. Nie lekceważmy tego.
  2. Trwamy w dziękczynieniu za uroczystość koronacyjną z przed 50 laty. Zwieńczymy ją dzisiejszą Mszą św. o godz. 11:30 z aktem zawierzenia rodzin naszej radomskiej diecezji i uroczystym koncertem Filharmonii Łódzkiej o godz. 19:00.
  3. W czwartek, w Światowym Dniu Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, będziemy modlić się za miliony ofiar, także spośród naszych krewnych i rodaków, totalitarnych i zbrodniczych systemów politycznych XX wieku.
  4. W przyszłą niedzielę uczcimy Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską.
  5. Niech Chrystus żyjący na wieki obficie błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • Jutro 20 VIII – św. Bernard, Francuz, cysters, opat i piewca chwały Maryi.
  • We wtorek 21 VIII – św. Pius X, papież, realizator hasła: odnowić wszystko w Chrystusie.
  • W środę 22 VIII – Najświętsza Maryja Panna, Królowa nieba i ziemi.
  • A w piątek 24 VIII – św. Bartłomiej, Apostoł, świadek Chrystusa w Indiach i Armenii, męczennik. Odpust w Kolegiacie opoczyńskiej.