OGŁOSZENIA PARAFIALNE

19 marca 2023

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

INTENCJE MSZY ŚW. 20 marca 2023 - 26 marca 2023

Bazylika

Gregorianka: Za + Mieczysława Wrzoska

poniedziałek, 20 marca 2023
06:30 Za ++ Józefa Świądra, Józefa Kaniowskiego i ++ z rodziny
06:30 Za ++ Anielę, Józefa Wielgusów, Danutę Tarnawską
06:30 Za ++ w czyśćcu cierpiących
06:30 Za ++ Józefa, Genowefę Kalużnych, Józefę, Stanisława, Zdzisława Rogulskich, Tadeusza Białka
07:00 Za + Witolda Kaczmarka od ucz. różańca
wtorek, 21 marca 2023
06:30 Za ++ Józefa, Krzysztofa, Adama Kacprzaków
06:30 Za + Janinę Kośka od mieszk. Mysiakowca
06:30 O zdrowie dla wnuczek Mai i Martyny
06:30 W intencji Parafian
07:00 Za + Józefa Sobczyka
07:00 Za ++ dawniej mieszkających przy posesji na ulicy Mościckiego 49 w Rzeczycy
środa, 22 marca 2023
06:30 Za + Zofię Jacukowicz w 2 rocz. śmierci
06:30 Za + Stanisława Koleckiego w 1 rocz. śmierci
06:30 W intencji wiadomej Panu Bogu
06:30 Za + Ks. Jacka Cedrowskiego od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Rozalię Kacprzak od ucz. pogrzebu
07:00 Za + Witolda Kaczmarka od siostry Barbary z rodziną
czwartek, 23 marca 2023
06:30 Za + Feliksa Łuczkowskiego
06:30 Za + Jarosława Szufladowicza w rocz. śmierci
06:30 Za + Witolda Kaczmarka od KRM z Brudzewic
06:30 Za + Ks. Jacka Cedrowskiego od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Rozalię Kacprzak od ucz. pogrzebu
07:00 Za ++ w czyśćcu cierpiących
piątek, 24 marca 2023
06:30 Za ++ Jana, Mariannę, Stanisława Grzybków
06:30 Za + Irenę Chmal
06:30 Za + Stanisława Mleczko
06:30 Za + Ks. Jacka Cedrowskiego od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Mariannę Grabską od ucz. pogrzebu
07:00 Za + Witolda Kaczmarka od chrześnicy Katarzyny z rodziną
sobota, 25 marca 2023
06:45 Za ++ Eugenię, Władysława Dziurzyńskich, Martę Czyżewską
09:00 Za ++ Anielę, Kazimierza, Józefa, Marię Jurów i ++ z rodziny
09:00 Za + Mieczysława Wrzoska
11:30 Za ++ Apolonię Tulin i Bożenę Kośka
17:00 Za + Józefa Matysiaka
niedziela, 26 marca 2023
06:45 Za ++ Jana, Rozalię, Józefę Worachów
09:00 Za + Jana Kwaśniaka i ++ rodziców z obojga stron
09:00 Za + Mieczysława Wrzoska
09:00 Za + Irenę Tonder
11:30 W intencji Parafian
17:00 O zdrowie dla Dariusza w 50 rocz. urodzin i całej rodziny

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Przypominamy, że w Bazylice w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16:30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele także o godz. 16:30 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcamy do licznego udziału w tych wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych.
 2. W tym roku wyjątkowo jutro, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Zwykle przypada 19 marca, ale z powodu przypadającej akurat niedzieli zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego została przeniesiona właśnie na poniedziałek. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.
 3. Natomiast w piątek, 24 marca, obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady.
 4. Mimo że okres Wielkiego Postu jest w liturgii czasem uprzywilejowanym i raczej nie obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Do nich należy obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywali w sobotę, 25 marca. W tę uroczystość Msze Święte w Bazylice jak w każdą niedzielę z sumą o godz. 11:30, a w kaplicach o godz. 17:00.
 5. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy nieuleczalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione. Prośmy też za tych, którzy nie doświadczają bliskości drogich im osób i ulegają pokusie skracania własnego życia, a także za tych, którzy w imię źle pojętej solidarności ułatwiają innym podjęcie i wykonanie tak dramatycznej decyzji, jaką jest zakończenie własnego życia. Prośmy, abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy i abyśmy potrafili tę wdzięczność okazywać i przekazywać dalej.
 6. W Wielki Czwartek tradycyjnie pragniemy pójść drogą krzyżową Jezusa Chrystusa ulicami Poświętnego. W związku z tym bardzo prosimy jak najszybciej przedstawicieli poszczególnych wiosek o kontakt z Ks. Janem Chodórem w celu uzgodnienie poszczególnych stacji.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

12 marca 2023

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

INTENCJE MSZY ŚW. 13 marca 2023 - 19 marca 2023

Bazylika

Gregorianka: Za + Mieczysława Wrzoska

poniedziałek, 13 marca 2023
06:30 Za ++ Aleksandra, Adama, Ewę, Genowefę, Grzegorza Sobczyków
06:30 Za ++ Agnieszkę, Genowefę, Stefana, Henryka, Stanisława Przepiórków
06:30 Za + Henryka Kozłowskiego od Wandy z rodziną
06:30 Za + Ks. Jacka Cedrowskiego od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Rozalię Kacprzak od ucz. pogrzebu
07:00 Za + Janinę Kośka od syna Dariusza z rodziną
wtorek, 14 marca 2023
06:30 Za ++ Mariana, Janinę, Wiktora Maruszewskich
06:30 Za + Janinę Kośka od mieszk. Mysiakowca
06:30 Za ++ Mariannę, Józefa, Ks. Mariana, Danutę, Jana Sobczyków, Mariannę, Zygmunta Bąków
06:30 Za + Ks. Jacka Cedrowskiego od ucz. pogrzebu
07:00 Za ++ Anielę, Józefa Badurów
środa, 15 marca 2023
06:30 Za + Karola Zieję od wujka Stanisława z rodziną
06:30 Za + Wiesława Kaczmarka od KRM z Brudzewic
06:30 Za + Jana Kozłowskiego od mieszk. Studzianny
06:30 Za + Ks. Jacka Cedrowskiego od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Rozalię Kacprzak od ucz. pogrzebu
07:00 Za + Henryka Kozłowskiego od mieszk. Zanartu
czwartek, 16 marca 2023
06:30 Za ++ Łucję, Józefa Sobczyków
06:30 Za + Henryka Kozłowskiego od Mieczysława z rodziną
06:30 O łaskę zdrowia dla Dariusza i opiekę MB Świętorodzinnej dla całej rodziny
06:30 Za + Ks. Jacka Cedrowskiego od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Rozalię Kacprzak od ucz. pogrzebu
07:00 O opiekę Św. Rodziny nad rodzinami Baranów i Paduchów
piątek, 17 marca 2023
06:30 Dzięk. błagalna w int. Józefa w 80 rocz. urodzin o błog. Boże
06:30 Za ++ z rodziny Świądrów: Bolesława, Józefa i Małgorzatę
06:30 Za ++ Mariannę, Jakuba Lipskich
06:30 Za + Ks. Jacka Cedrowskiego od ucz. pogrzebu
06:30 Za + Rozalię Kacprzak od ucz. pogrzebu
07:00 Za + Teresę Kolecką od ucz. pogrzebu
sobota, 18 marca 2023
06:30 Za + Józefę Łucka
06:30 Za + Józefa Matuszczaka
06:30 Za + Genowefę Jakubczyk
07:00 Za + Józefa i ++ rodziców
17:00 Za + Józefa Kośkę
niedziela, 19 marca 2023
06:45 Za + Józefa Kózkę
09:00 Za ++ Józefę, Józefa Aniołów, Józefa Grzybka i ++ z rodziny
09:00 Za + Mieczysława Wrzoska
11:30 W intencji Parafian
17:00 Za ++ Katarzynę, Józefa Żaków

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w miłosierdzie Boże. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych: piątkowej Drodze krzyżowej o godz. 16:30 i niedzielnych Gorzkich żalach o godz. 16:30. Przypominamy, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
 2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem, sięgnięcie po lekturę katolickiej prasy. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.
 3. Przez cały Wielki Post podejmujmy wielkopostną akcję trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny karmiące się jak najczęściej Eucharystią będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.
 4. W poniedziałek, 13 marca, przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Opatrzności Bożej oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
 5. Dziękujemy za już złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać!
 6. Jest jeszcze kilka miejsc na pielgrzymkę autokarową do Medjugorie w dniach 15-21 kwietnia br. Zainteresowani proszeni są o kontakt z ks. proboszczem.