Kwartalne Dni Skupienia

DLA NARZECZONYCH

W SANKTUARIUM W STUDZIANNIE

Rok 2022

II sobota Wielkiego Postu - 12 marca

II sobota czerwca - 11 czerwca

II sobota września – 10 września

I sobota Adwentu – 3 grudnia

Wszystkie dni skupienia rozpoczynają się o godz. 10:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich narzeczonych, a szczególnie dekanatu drzewickiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego.