Kwartalne Dni Skupienia

DLA NARZECZONYCH

W SANKTUARIUM W STUDZIANNIE

Rok 2021

II sobota Wielkiego Postu

II sobota czerwca - 12 czerwca

II sobota września – 11 września

I sobota Adwentu – 4 grudnia

Wszystkie dni skupienia rozpoczynają się o godz. 10:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich narzeczonych, a szczególnie dekanatu drzewickiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego.