Ogłoszenie o odpuście ku czci św. Michała

ODPUST KU CZCI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

W STUDZIANNIE

29 – 30 września 2018 r.

 

 1. Wszystkich zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej w czasie odpustu ku czci św. Michała Archanioła w Studziannie w dniach 29 – 30 września br. informujemy, że obowiązują zasady ustalone w roku ubiegłym (2017).
 2. Oznacza to, że osoby, które otrzymały upoważnienie do handlu na terenie przyklasztornym w roku 2017 po okazaniu tego upoważnienie będą mogły zająć to samo miejsce także w tym roku, pod warunkiem jednak, że wniosą stosowną ofiarę w czwartek 27 IX 2018 r. w godz. 8:00 – 14:00, okazując upoważnienie z roku 2017.
 3. Ofiary będą przyjmowane na dziedzińcu klasztoru w Studziannie.
 4. Nie dopełnienie tego obowiązku będzie równoznaczne z utratą rezerwacji miejsca i zgody na handel w roku 2018.
 5. Miejsca, na które nie będzie potwierdzenia rezerwacji w czwartek, będą rozprowadzane w piątek 28 IX 2018 r. w godz. 8:00 – 12:00.
 6. Informujemy ponadto, że nie przyjmujemy żadnych wcześniejszych rezerwacji telefonicznie, mailowo itp. Nie będą również honorowane żadne listy społeczno – kolejkowe.
 7. Jedna osoba może nabyć co najwyżej dwa miejsca
 8. Nie przewidujemy tworzenia nowych miejsc handlowych.
 9. Na placu przy klasztornym obowiązuje bezwzględny zakaz jakiejkolwiek agitacji politycznej.
 10. Zasady powyższe będą obowiązywać także w następnych latach.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian lub korekt do planu miejsc handlowych oraz regulaminu.

 

Księża Filipini