Ogłoszenia Duszpasterskie

15 kwietnia 2018
III NIEDZIELA WIELKANOCNA

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
OBCHODÓW X OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO
ORAZ DRUGIEGO NARODOWEGO DNIA CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO

W dniach od 15 do 21 kwietnia br., we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny, pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, przeżywamy X Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jego hasłem są słowa skierowane do Apostołów przez zmartwychwstałego Jezusa: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22).
Tegoroczny Tydzień Biblijny rozpoczyna się w niedzielę 15 kwietnia 2018 roku. Jest z nim związane Drugie Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które swoim przesłaniem: „Weźmijcie Pismo Święte” jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Listu św. Pawła do Rzymian, nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Gorąco zachęcam, aby ten czas zaowocował w nas, indywidualnym i wspólnotowym pochylaniem się nad Biblią. Niech stanie się on również okazją do tego, aby medytując Słowo Boże, dziękować Panu Bogu za sto lat niepodległej Ojczyzny.
Na przepełnione mocą Ducha Świętego przeżywanie Niedzieli i Tygodnia Biblijnego oraz Drugiego Narodowego Czytania Pisma Świętego indywidualne, w rodzinach, w grupach biblijnych istniejących pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w naszej diecezji – z serca błogosławię.
Biskup Henryk Tomasik

1. W najbliższą sobotę 21 kwietnia 2018 r. w diecezji radomskiej odbędzie się Dzień Bierzmowanych. Jest on poświęcony wszystkim chłopcom i dziewczętom, którzy przyjęli sakrament bierzmowania lub w najbliższym czasie przyjmą dar umocnienia w wierze. Tegoroczny program duszpastersko-katechetyczny 2017/2018 pod hasłem: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, ukierunkowany jest na sakrament bierzmowania, a myślą przewodnią są słowa: „Duch, który umacnia miłość”. Dzień Bierzmowanych odbędzie się w ośmiu sanktuariach naszej diecezji w tym także u nas w Studziannie. Celem Dnia Bierzmowanych jest uroczyste przeżycie i wyznanie wiary w obecnego wśród nas Chrystusa Zmartwychwstałego. Pragniemy poprzez celebrację chrzcielną i adorację Najświętszego Sakramentu dziękować za otrzymany dar wiary, a w Eucharystii przeżyć jedność z naszym Panem i Zbawicielem oraz dzielić się radością wyznawanej wiary z innymi. Chcemy przeżyć Dzień Bierzmowanych jako dzień modlitwy i wyznania wiary młodzieży gimnazjalnej w duchu jedności z Kościołem powszechnym i Papieżem Franciszkiem. Początek Godz. 9:30.
2. Za tydzień, w Niedzielę Dobrego Pasterza, będziemy modlić się o nowe powołania do służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne, a od 8:30 młodzież naszej Parafii czytać będzie fragmenty Listu do Rzymian.
3. Niech Zmartwychwstały oświeca swoim słowem każdy dzień życia solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.