Refleksja na temat Uroczystości św. Archaniołów

Uroczystość odpustowa ku czci

Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

Już w sobotę 24 września od godzin przedpołudniowych przybywały do naszego sanktuarium grupy pielgrzymkowe autokarami (około 300osób). W godzinach wieczornych przybyły piesze pielgrzymki. Najpierw z Tomaszowa Mazowieckiego z par. xx filipinów pw. Najświętszej Rodziny, a także z Rawy Mazowieckiej. Pątników było ponad pięciuset. W bazylice sprawowano uroczyste Msze święte; o 18.30, Liturgii przewodniczył ks. Wacław Wojtunik COr – przełożony kongregacji tomaszowskiej i proboszcz parafii. Eucharystię koncelebrowali księża filipini miejscowi, a także tomaszowscy. O 20.30 Najświętszą Ofiarę sprawował ks. prałat Mieczysław Iwanicki, proboszcz i dziekan z Rawy Mazowieckiej w asyście kustosza sanktuarium ks. Jerzego Cedrowskiego COr , który wygłosił homilię.

Dzień zakończył się Apelem Jasnogórskim.

W niedzielę 25 września ( w tzw. odpust zewnętrzny) już od samego rana przybywali pielgrzymi. Niektórzy grupami zorganizowanymi, czy to pieszo czy też autokarami, bądź też własnymi pojazdami. Zgłoszono około 30 zorganizowanych grup pątniczych. Sprawowano

kilka Mszy św. m.in. o 6.45, 9.00 i 17.00, a także nabożeństwo różańcowe o 16.30.Centralnym punktem dnia była uroczysta suma pontyfikalna na placu obok bazyliki  o godz. 11.30. Koncelebrowało ją kilku kapłanów pod przewodnictwem ks. infułata Jerzego Banaśkiewicza z Radomia, który też wygłosił okolicznościową homilię. Warto dodać, że po homilii wierni nagrodzili dostojnego kaznodzieję gromkimi brawami, za jakże płomienne Słowo Boże. Po sumie odbyła się procesja eucharystyczna wokół bazyliki. Na zakończenie prepozyt kongregacji i kustosz sanktuarium ks. Jerzy Cedrowski COr podziękował kapłanom, zarówno celebrującym jak i posługującym w konfesjonałach. Dziękował także klerykom i siostrom zakonnym, służbie liturgicznej ołtarza, orkiestrze dętej ‘’Bazylikon’’, strażakom, porządkowym, paradzie procesyjnej, parafianom i pielgrzymom. Szacuje się, że w ten dzień nasze sanktuarium nawiedziło ponad 15 tys. pielgrzymów.

W dniu 29 września w samą Uroczystość Świętych Archaniołów już bardziej kameralnie w naszej wspólnocie parafialnej obchodziliśmy tzw. odpust wewnętrzny. Celebrowano Msze święte o 6.45 i  9.00.  Głównym punktem dnia była suma koncelebrowana o 11.30, której przewodniczył ks. kanonik Bolesław Janisz, proboszcz par. Rusinów. O godz. 17.00 odbyła się wieczorna Msza św. , po której dzieci z tzw. koła ‘’Dzieci Maryi’’ w krótkim montażu słownym wspomniały  zmarłego 5 lat temu śp. ks. Władysława Natera COr, niestrudzonego wieloletniego piewcę Matki Bożej Świętorodzinnej, przełożonego kongregacji, proboszcza parafii, rekolekcjonistę i misjonarza, spowiednika i ojca duchownego kapłanów, przyjaciela i ojca wszystkich.

Przyglądając się wiernym uczestniczącym w odpuście można było dostrzec ich wielką wiarę. Bogu i Pani Świętorodzinnej niech będą dzięki za wielkie dzieła odnowy duchowej dokonujące się na tym świętym miejscu.

kl. Sławomir Woda COr